Om transformerplatformen
Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Sidst opdateret 20. august 2010
Om transformerplatformen
Ude ved havmøllerne etablerer Energinet.dk en transformerplatform, for at samle strømmen op og via et søkabel føre strømmen ind til land. Den skal være klar til at transformere strøm fra havmøllerne i august 2012.

Platformen bliver placeret ca. midtvejs mellem Djursland og Anholt, nærmere bestemt ca. 20 km fra Djursland og 25 km fra Anholt. Platformen kommer til at ligge på vestsiden af havmølleparken, hvor vanddybden er omkring 17 meter.

På platformen installeres tre transformere, som skal øge spændingen fra 33 kV, som havmøllerne arbejder med, til 220 kV som er spændingen strømmen føres i land med. Spændingen øges for at mindske det elektriske tab i de kabler, der leder strømmen frem til det overordnede elnet ved Århus (Trige).

Transformerplatformen kommer til at bestå af et kraftigt stålfundament (kaldet jacket). På den placeres en overdel (kaldet topside), som indeholder de tre store 220/33 kV transformere, 220 og 33 kV koblingsanlæg med tilhørende kontrol- og beskyttelsessystemer samt et lokalt strømforsyningsanlæg.

Se billede af platformen her  - og læs mere nedenfor.

Anholt Platform

Jacket-delen (stålfundamentet) forventes at veje mellem 1900 og 2000 tons og får en total højde på ca. 28 meter, hvoraf de 11 meter vil være over havover-fladen. Jackets længde og bredde bliver på ca. 21 x 25 meter. På jacket instal-leres en række rør, hvori kabler fra havmøllerne og 220 kV søkablet ind til land føres fra havbunden og op til topsiden. På jacket's ene side installeres også en bådlandingsplads.

Topsiden af platformen forventes at få en samlet vægt på 2900 - 3100 tons og dens længde og bredde bliver på ca. 25 x 40 meter. Udover et helikopterdæk bliver der fire dæk til udstyr. Nederste dæk vil være ca. 12 meter over havoverfladen, mens helikopterdækket vil være ca. 26 meter over havet.

På platformens hoveddæk (15 m over havet) placeres de tre 220/33 kV transformere. Hver transformer kommer til at veje ca. 180 tons og indeholder ca. 35 tons transformerolie. Ved siden af transformeren bliver koblingsanlægget til 220 kV placeret.

På hver side af transformerne på hoveddækket placeres moduler (containere) i to etager til lokalt forsyningsanlæg, koblingsanlæg, transformere og fordelings-anlæg, kontrol- og beskyttelsessystemer, batterianlæg, nøddiesel-generator , værksted og lager samt et mandskabsrum og et rum for nødophold. Platformen bliver forsynet med en kran til håndtering af reservedele og andet gods, der skal til og fra platformen med skib.

Kontakt

Poul DamgaardKonstruktioner+4523338640Send mail
Poul Damgaard