Danmark vil få milliardgevinst af elkabel til England og ny ledning til Tyskland
Publiceret 16. marts 2016 kl. 08.00
Danmark vil få milliardgevinst af elkabel til England og ny ledning til Tyskland
Energinet.dk’s bestyrelse vil investere i to store elprojekter. Det giver samfundsøkonomisk overskud at forbinde det danske og engelske elnet og udbygge elnettet over den dansk-tyske grænse. Nabolande skal dele sol og vind.

​En overskudsforretning for Danmark og en mere effektiv grøn omstilling. Det er bundlinjen i to nye elforbindelser til England og Tyskland, som Energinet.dk’s bestyrelse vil bygge.

Ansøgningen er sendt til energi-, forsynings- og klimaministeren.

 
Energinet.dk vil sammen med engelske National Grid forbinde de to landes elnet med et over 740 km langt søkabel og kabel gravet i jorden, Viking Link.
Derudover vil Energinet.dk sammen med tyske TenneT lave en 400 kV-højspændingsluftledning over landegrænsen. Syd for grænsen udbygger TenneT det nordtyske elnet. På dansk side foreslår Energinet.dk en ny forbindelse mellem landegrænsen og Endrup ved Esbjerg.
 

Energinet.dk foreslår at lave en jævnstrømsforbindelse over Nordsøen til England (blå). Desuden forbindes Danmark og Tyskland stærkere over grænsen med vekselstrøms luftledninger (gult). Også det vestjyske elnet skal forstærkes.

Forbindelser gavner producenter og forbrugere
- Viking Link og en ny elforbindelse til Tyskland vil give et samfundsøkonomisk milliardoverskud til Danmark. Fremtidens grønne elmarked bliver meget mere grænseoverskridende, og med nye forbindelser kan danske kraftværker og vindmølleejere sælge mere strøm og få bedre priser - f.eks. udnytte vindstrømmen bedre og eksportere mere, når det blæser, siger Torben Glar Nielsen, teknisk direktør i Energinet.dk.

Forbrugerne får også en gevinst. Danmark vil tjene på handel med el over grænserne, og det kommer forbrugerne til gode over Energinet.dk’s tariffer

- Forbindelserne er kort sagt godt købmandskab for Danmark og for den grønne omstilling, siger han.
 
Hele Europa udbygger
Ikke bare Danmark men hele Europa udbygger elnettene.  Fremover kommer meget mere strøm, som ’vinden blæser’, solen skinner mv. Det skal elnettene være klar til. Større mængder strøm skal transporteres over meget længere afstande og på tværs af grænser for at komme fra producenten til forbrugeren – for at sikre strøm i stikkontakterne.
 

Energinet.dk indviede i 2015 et fjerde søkabel til Norge. Danmark er også forbundet over havet til Sverige og Tyskland og et kabel til Holland er på vej.

Kraftige udbygninger til England og Tyskland
Viking Link og Tysklandsforbindelsen vil være meget kraftige udbygninger af elnettet. Viking Link vil kunne transportere, hvad der svarer til 2,7 mio. husstandes årlige forbrug eller en tredjedel af hele Danmarks årlige forbrug.
 
For at sikre et robust dansk net og få fuldt udbytte af udlandsforbindelserne er det nødvendigt at forstærke elnettet fra Endrup til Idomlund ved Holstebro med en 400 kV højspændingsledning. Ledningen kan placeres på nye master sammen med den nuværende 150 kV-forbindelse.
 
Det er nu op til ministeren at tage stilling til projekterne. Ministeren skal godkende Energinet.dk’s investeringer over 100 millioner kroner.
 
Vi kan sælge mere til udlandet
I alt er der tale om en dansk investering på ca. 11 milliarder kroner.

- Det er et meget stort tal, men også en stor milliardgevinst for Danmark, siger Torben Glar Nielsen.

Han kan dog ikke afsløre, hvor stort overskuddet er. Godkendes projektet, skal Energinet.dk, National Grid og TenneT forhandle kontrakter på søkabler, ledninger mv., og Energinet.dk vil stille sig – og dermed forbrugerne - i en dårlig forhandlingssituation, hvis leverandørerne ved, hvor meget Energinet.dk er villig til at betale.
 
Berørte borgere og kommuner bliver inddraget
Energinet.dk har ikke lavet forslag til en eventuel linjeføring.

- Vi ønsker en dialog med lodsejere, naboer, lokalsamfund, kommuner mv. for at få input til, hvor og hvordan eventuelle nye elforbindelser bedst og mest skånsomt kan laves. Få tager imod elmaster med kyshånd, og det er fuldt forståeligt. Derfor vil vi inddrage dem, så vi kan skabe de bedst mulige løsninger, siger Torben Glar Nielsen.

Det bliver dog sandsynligvis først i slutningen af året, Energinet.dk kan kontakte berørte borgere og kommuner om evt. nye elmaster, forklarer han.
 
Ud over at det er tidligt i udbygningsprojektet, afventer det nemlig også en beslutning om, hvordan det danske elnet i fremtiden skal udbygges.
 
Vækstpakke og revidering af retningslinjer
Den daværende regering satte i forbindelse med en vækstpakke i maj sidste år gang i en revidering af retningslinjerne for udbygning af højspændingsnettet. Det arbejde pågår stadig. Derfor er Energinet.dk’s ansøgning til ministeren også sendt med forbehold.
Først når der er reviderede retningslinjer, er det muligt at komme med forslag til, hvordan nye vekselstrømsluftlinjer mellem landegrænsen og Endrup samt Endrup og Idomlund kan bygges, hvad der skal ske med de nuværende ledninger langs den sønderjyske vestkyst mv.
 
Viking Link er et jævnstrøms landkabel, og den del af projektet vil i maj-juni holde borgermøder og inddrage lodsejere, naboer, kommuner mv. i 1. offentlighedsfase og dialog om, hvor kabel kan graves ned.
 
Hensyn til natur og borgere
I dialogen med borgere og kommuner vil Energinet.dk drøfte, om der er naturområder mv., hvor luftledninger eventuelt kan erstattes af en kortere kabelstrækning, f.eks. at en ny forbindelse bliver lagt under Nationalparken Skjern Å og dermed erstatter de nuværende master og luftledninger, der hænger over åen
 
- Der kan også være steder, hvor nuværende master kan flyttes længere væk, så de generer færre naboer end i dag. Eller steder hvor master og ledninger i dag løber parallelt eller krydser hinanden, hvor vi kan samle ledningerne på færre master, siger Torben Glar Nielsen.


Da Energinet.dk byggede 400 kV-forbindelsen mellem Kassø ved Aabenraa og Tjele ved Viborg, lykkedes det at finde en linjeføring, der samlet set generede 17-26 procent færre borgere, end den oprindelige elforbindelse.

Kontakt

Torben Glar NielsenEltransmission+4523338900Send mail
Torben Glar Nielsen
Jesper Nørskov RasmussenKommunikation+4523338575Send mail
Jesper Nørskov Rasmussen

Fakta

​FORSLAGET
1: Energinet.dk og National Grid vil bygge en 1400 MW jævnstrømsforbindelse til England. Forbindelsen skal lægges som søkabel på bunden af Nordsøen og jordkabel mellem Vestkysten og Revsing ved Vejen.

2: Energinet.dk og TenneT vil lave en 400 kV-vekselstrøms luftledning over den dansk-tyske grænse. Forbindelsen vil øge kapaciteten over landegrænsen fra 2500 til 3500 MW. Ledningen skal føres op til Endrup ved Esbjerg. Der er endnu ikke forslag til linjeføring. Først når der er reviderede retningslinjer for udbygning af elnettet, er det muligt at foreslå, hvor og hvordan nye linjer skal bygges, hvad der skal ske med de nuværende ledninger mv.

3: Energinet.dk vil forstærke elnettet fra Endrup til Idomlund ved Holstebro med en 400 kV vekselstrømsforbindelse. En 400 kV luftledning på nye master kan kombineres med de nuværende 150 kV forbindelser. Der er endnu ikke forslag til linjeføring – om evt. master skal stå samme sted eller flyttes.

 
Landkabel og luftledninger
Viking Link vil ikke medføre luftledninger, men de to andre strækninger kan medføre luftledninger - også på steder, hvor der i dag ikke er elmaster: Landegrænsen-Bredebro, Gredstedbro-Endrup, Endrup-Karlsgårde.
 
PCI-liste
Viking Link og forbindelsen til Tyskland står på EU’s liste over grænseoverskridende elprojekter, der skal prioriteres højt, Projects of Common Interest.