Markedsforskrifter
Sidst opdateret 1. april 2016
Markedsforskrifter
Forskrifter for engros- og detailmarkedet.

Markedsforskrifterne består af 15 selvstændige forskrifter med tilhørende bilag. Forskrift A-G vedrører primært engrosmarkedet, mens forskrift H1-H2-H3 og I vedrører detailmarkedet. Forskrifterne findes i menuen til højre, og herunder er for hver enkelt forskrift angivet hovedemnerne, ligesom det er angivet, hvem forskriften primært retter sig imod.

Forskrift A: Principper for elmarkedet
Gennemgår hovedprincipperne for den danske elmarkedsmodel. Henvender sig til nuværende og fremtidige aktører på engrosmarkedet, der ønsker at danne sig et overblik over de forskellige markedspladser, etc.

Forskrift B: Vilkår for adgang til elmarkedet
Gennemgår opbygningen af Energinet.dk's tariffer. Henvender sig til nuværende og fremtidige aktører.

Forskrift C1: Vilkår for balanceansvar
Definerer begrebet "balanceansvar" og gennemgår indholdet af "Aftale om ba-lanceansvar", som nye aktører skal undertegne for at blive balanceansvarlige aktører.

Forskrift C2: Balancemarkedet og balanceafregning
Beskriver hvorledes Energinet.dk har organiseret regulerkraft- og balancemarkedet, herunder specificeres reglerne for afregning af regulerkraft og balancekraft. Henvender sig primært til virksomheder, som er aktive i engrosmarkedet.

Forskrift C3: Planhåndtering - daglige procedurer
Behandler de forretningsmæssige regler for daglig planhåndtering mellem Energinet.dk og balanceansvarlige aktører. Henvender sig primært til virksomheder, som er aktive i engrosmarkedet.

Forskrift D1: Afregningsmåling og afregningsgrundlag
Fastlægger de nærmere krav til net- og transmissionsvirksomhedernes afreg-ningsmålinger, og hvordan disse aggregeres til energiopgørelser til afregningsformål. Henvender sig primært til netvirksomheder og måleoperatører.

Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling
Fastlægger tekniske krav til elmåling i Energinet.dk's område med tilhørende installationer og kontrolrutiner. Henvender sig primært til netvirksomheder og måleoperatører.

Forskrift E: Miljøvenlig elproduktion og anden udligning
Beskriver de forskellige afregningsregler (pristillæg m.v.) og afregningsvilkår for vindmøller og øvrige elproducerende anlæg. Henvender sig primært til anlægsejere og andre, som ønsker at danne sig et overblik over de forskellige afregningsregler.

Forskrift F: EDI-kommunikation
Fastsætter normen for datakommunikation - det vil sige overførsel af aktørplaner, måletidsserier mv. - mellem Energinet.dk og markedets aktører og mellem markedets aktører indbyrdes. Henvender sig både til netvirksomheder og balanceansvarlige aktører samt it-leverandører.

Forskrift G: Diskretionspolitik og proceurer vedr. datasikkerhed
Beskriver hvorledes Energinet.dk håndterer fortrolig og kommerciel information, der måtte tilgå Energinet.dk. Henvender sig primært til markedsaktører, som indleverer fortrolig information.

Forskrift H1: Skift af elleverandør
Fastlægger reglerne for leverandørskift mv. og relationerne mellem kunde, elleverandør og netvirksomhed i denne forbindelse. Henvender sig primært til elleverandører og netvirksomheder.

Forskrift H2: Måling og skabelonafregning
Fastsætter regler for måling og skabelonafregning på detailmarkedet. Henvender sig primært til elleverandører, netvirksomheder og måleoperatører.

Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold
Indeholder generelle og specifikke krav vedr. håndtering af abonnementer, gebyrer, tariffer og elafgifter i DataHub med henblik på afregnign mellem netvirksomhed, Energinet.dk og elleverandør.

Forskrift I: Stamdata
Fastsætter regler for stamdata i DataHub'en. Henvender sig primært til netvirksomheder og elleverandør. 

Kontakt

Henning ParboSystemydelser+4523338621Send mail
Henning Parbo

Læs mere

Forskrift A Retningslinier for elhandel.pdf (81 kB)

Forskrift B Vilkår for adgang til elmarkedet.pdf (80 kB)

Bilag - tilføjelse til forskrift B pr. 9.11.2009 - Nødprocedure ved manglende priskrydsx.pdf (52 kB

 Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar (372 kB)

 Forskrift C2 Balancemarkedet.pdf (137 kB)

Forskrift C3 Planhåndtering - daglige procedurer (312 kB)

Aendringer af markedsforskrifter pr. 1.12.2009 - Justering af markedsorskrift C2 og C3.pdf (333 kB)

Forskrift D1 - Afregningsmåling (712 kB)

Forskrift D2 Tekniske krav til elmåling.pdf (147 kB)

Forskrift E Miljøvenlig elproduktion og anden udligning 2009.pdf (193 kB)

Bilag til forskrift E - Rådighed af decentrale kraftvarmeanlæg - version 4.pdf (116 kB)

 Bilag til forskrift E - Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering.pdf (223,5 kB)

 Forskrift F - EDI-kommunikation.pdf (294,6 kB)

Bilag til Forskrift F - Bilagsrapport 1 Syntaks og struktur i EDI-meddelelser.pdf (121,3 kB)

Bilag til Forskrift F Bilagsrapport 2 Kvitteringsprincipper og regler.pdf (147,4 kB)

 

Bilagsrapport 1 - Forskrift F1 - Syntaks og struktur i EDIFACT og XML meddelelser.pdf (185,4 kB)

 Bilag til Forskrift F BS dokument Planhåndtering i det danske elmarked.pdf (553,5 kB)


Bilag til Forskrift F - BT-dokument - Forretningstransaktioner for planmelding (670,1 kB)

  EDI Transaktioner for det danske elmarked (RSM).pdf (2,3 MB)

 
 
 
 

 Forskrift H1 - Skift af elleverandør, flytning mv (1,47 MB)

 Forskrift H2 - Skabelonafregning (343 kB)

Forskrift H3 - Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold (867 kB)

Forskrift I - Stamdata  (0,98 MB)

 

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.