Energinet.dk sender forskrift for batterianlæg i høring
Du er her:Skip Navigation Links > Forside > El > Nyheder
Publiceret 15. februar 2017 kl. 11.21
Energinet.dk sender forskrift for batterianlæg i høring
Små og store batterianlæg pibler frem og forventningen er, at der kommer flere og flere. Derfor er der brug for regler for, hvordan de tilsluttes det kollektive elnet.
Energinet.dk sender en ny teknisk forskrift for batterianlæg i høring. Den fastsætter krav og rammer til, hvordan batterianlæg skal tilsluttes det kollektive elnet.
 
 
Der findes i dag tekniske forskrifter for produktionsanlæg og forbrugsinstallationer, men ikke for de batterianlæg, der det ene øjeblik optager strøm og er forbrugere, og det næste øjeblik sender strøm ud på nettet og agerer som producenter.

- Vi har allerede set de første små husstandsbatterier, og store anlæg er også på vej herhjemme. I f.eks. Tyskland er udviklingen endnu længere fremme. Batterier kommer til at fylde mere i elsystemet, og der er brug for at det sker sikkert, og at batterierne kan spille sammen med det øvrige elsystem. Derfor forsøger vi med en ny teknisk forskrift at være på forkant med den udvikling, som vi forventer, vil tage fart, siger Anders Pallesen Jensen.
 
En arbejdsgruppe med repræsentanter fra flere grene af elbrandchen har i et år forberedt den tekniske forskrift med regler og krav til batterianlæg.
Mange af kravene er de samme som de, der i dag stilles, når vindmøller og solcelleanlæg skal tilsluttes elnettet.
 
Høringen løber frem til 14. marts 2017.
Du finder link til høringsdokumenter her.

Energinet.dk opfatter den tekniske forskrift for batterianlæg som første skridt mod en bredere teknisk forskrift om ”energilagring”. Forventningen er, at også andre lagringsteknologier end batterier vil blive en større og større del af elsystemet, og dette skal naturligvis håndteres i en samlet teknisk forskrift.
 
En række af de tekniske regler og krav, der stilles for at man kan blive tilsluttet det kollektive elnet, er fælleseuropæiske regler – også kaldet network codes.
Der findes dog ikke i dag EU-regler for batterianlæg.

Kontakt

Anders Pallesen JensenForsyningssikkerhed+4523338731Send mail
Anders Pallesen Jensen
Flemming Brinch NielsenSystemdriftsudvikling+4561244429Send mail
Flemming Brinch Nielsen

Fakta

Tekniske forskrifter

​Der findes en række regler og krav, som elproducenter skal opfylde for at kunne blive tilsluttet elnettet og sende strøm ud på nettet.
Der er i dag ca. 15 tekniske forskrifter, som definerer krav til nettilslutning, systemdrift og systemforhold.
De tekniske forskrifter er krav og retningslinjer, som er vigtige for den fysiske drift og systemsikkerhed for det kollektive elforsyningsnet med tilkoblede anlæg. De tekniske forskrifter retter sig typisk mod netvirksomheder, anlægsejere, projektudviklere, producenter af anlægskomponenter og driftsansvarlige.
Der findes også forskrifter om deltagelse i elmarkedet.


Læs mere

Høring løber frem til 14. marts 2017.

Se mere i høringsdokumenterne.