Nyheder om el
Du er her:Skip Navigation Links > Forside > El > Nyheder
Nyheder om el
1-10 af ca. 800 resultater
24.04.2017 | ELNy pulje for husstandsvindmøller åbner den 3. maj 2017
Den 3. maj 2017 er det igen muligt at søge om støtte til overskydende strøm fra husstandsvindmøller.
20.04.2017 | ELTSOerne i CCR Hansa har igangsat en høring for Fallback metode med deadline d. 15. maj
Danske aktører skal være opmærksomme på TSO’erne i CCR Hansas høring af forslag til fallback procedurer gældende for bl.a. de dansk-tyske grænser, for det tilfæ...
20.04.2017 | ELFælleseuropæiske regler: ENTSO-E har igangsat en høring med deadline den 12. maj 2017
Danske aktører skal være opmærksomme på ENTSO-E’s høring af forslag til metode vedrørende prissættelse af intraday-kapacitet (cross zonal intraday capacity pric...
10.04.2017 | ELFællesnordiske regler: Nordiske TSO'er har igangsat en høring med deadline 15. maj 2017
Danske aktører gøres opmærksom på de nordiske TSO’ers høring af forslag til kapacitetsberegningsmetode gældende for Norden.
07.04.2017 | EL19 TSO’er forbereder fælleseuropæisk marked for aktivering af manuelle reserver
Europa-Kommissionens vision om Energi Union indebærer mere handel på tværs af grænser. Stor besparelse ved at balancere elnet mellem lande.
03.04.2017 | ELEnerginet har sendt markedsforskrifterne i høring
Efter et års erfaring med Engrosmodellen er markedsreglerne blevet evalueret og justeret.
Energinet sendte d. 31. marts 2017 følgende markedsforskrifter i høring: • D1: Afregnin...
31.03.2017 | ELLængere sagsbehandlingstider for støtteordninger til solcelleanlæg og husstandsvindmøller
I forbindelse med udflytning af opgaver til Esbjerg er der en større medarbejderudskiftning end forventet. Det har indvirkning på administration af vedvarende e...
22.03.2017 | ELEnerginet.dk sender udkast til analyseforudsætninger i høring
Energinet.dk sender i dag, onsdag d. 22. marts 2017, udkastet til Analyseforudsætninger 2017 i høring.
15.03.2017 | ELFællesnordiske regler: Nordiske TSO’er har igangsat en høring med deadline den 13. april 2017
Danske aktører skal være opmærksomme på de nordiske TSO’ers høring af forslag til fallback procedurer gældende for Norden for det tilfælde, at den europæiske pr...
13.03.2017 | ELPSO-tariffen for 2. kvartal 2017 er 14.4 øre per kWh
Ifølge loven skal Energinet.dk opkræve PSO hos elforbrugerne. Public Service Obligation går til at fremme miljøvenlig miljøproduktion og forskning og udvikling...
1-10 af ca. 800 resultater