Nye regler om forhøjet pristillæg og overgangsordninger for solcelleanlæg
Sidst opdateret 1. september 2015
Nye regler om forhøjet pristillæg og overgangsordninger for solcelleanlæg
Her finder du vejledning i Energinet.dk’s administration af ansøgninger om forhøjet pristillæg for solcelleanlæg i henhold til de nye bestemmelser i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven).

Informationerne her har alene til formål at give et generelt overblik over de nye bestemmelser om forhøjet pristillæg og overgangsordningerne - og udgør et ikke-bindende dokument.  Vejledningen skal læses som et supplement til retsgrundlaget.

Loven med de relevante regler findes på Retsinformation, når loven træder i kraft. Med hjemmel i loven har ministeren fastsat de nærmere regler for tilsagn om forhøjet pristillæg. Reglerne er fastsat i den nye bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, som træder i kraft samtidig med loven, læs bekendtgørelsen her. Reglerne om opnåelse af forhøjet pristillæg og overgangsordningerne findes primært i VE-lovens § 47, stk. 4-6 og § 4, stk. 4-10 i L122, læs mere her.

Som udgangspunkt ydes et pristillæg på 60 øre pr. kWh i 10 år efter nettilslutningen og 40 øre pr. kWh i de følgende 10 år for den elektricitet, som fremstilles på et solcelleanlæg. Med de nye regler er der mulighed for at opnå et forhøjet pristillæg på henholdsvis 90 øre pr. kWh, 130 øre pr. kWh eller 145 øre pr. kWh, hvis betingelserne er opfyldt. For visse anlæg kan pristillæg være nedsat. (Overgangsordning § 4, stk. 9).

Hvem kan søge overgangsordningerne?
Solcelleejere, hvis solcelleanlæg allerede er nettilsluttet og er købt i perioden 20. november 2012 til 11. juni 2013, har mulighed for at søge om forhøjet pristillæg efter overgangsordningerne. Læs nedenfor, hvilke betingelser der ellers skal være opfyldt.

Puljen med mulighed for forhøjet pristillæg åbner den 16. marts 2015, kl. 10.00. Her kan der ansøges om forhøjet pristillæg til anlæg, som ikke er etableret, men hvor der er indgået en aftale om køb af solcelleanlæg. Aftalen skal være betinget af opnåelse af tilsagn efter puljen. Læs mere om puljerne her.

Hvornår kan du ikke opnå forhøjet pristillæg?
Læs her, hvornår du ikke kan opnå forhøjet pristillæg

Guide: Sådan gør du, når du vil søge om forhøjet pristillæg

Trin 1: Kig i perioden for, hvornår dit solcelleanlæg er nettilstuttet.
Trin 2: Undersøg om dit anlæg opfylder betingelserne.
Trin 3: Opfylder dit anlæg betingelserne, så gennemgå tjeklisterne (på øvrige sider), så du sikrer dig, at du medsender al nødvendig dokumentation
Trin 4: Send din ansøgning og dokumentation via vores online formular

Hvornår kan du opnå forhøjet pristillæg?
Tidspunktet for nettilslutning af et solcelleanlæg har indflydelse på, hvilket pristillæg man kan opnå. Energinet.dk vil derfor behandle ansøgninger om forhøjet pristillæg efter nettilslutningstidspunktet for solcelleanlægget.

Rækkefølgen for behandlingen vil være sådan, at de anlæg med tidligst nettilslutningstidspunkt behandles først. Energinet.dk kan ikke foretage en konkret sagsbehandling om forhøjet pristillæg, før det pågældende anlæg er nettilsluttet.  

Vær opmærksom på, at ansøgning om forhøhjet pristillæg efter overgangsordningerne ikke er efter først-til-mølle princippet. Det vil sige, der er ingen frist for, hvornår der indsendes en ansøgning.  

Hvornår er dit anlæg nettilsluttet?​
Fra og med den 20. november 2012 og senest den 19. marts 2013.
Fra og med den 20. marts 2013 og senest den 10. juni 2013
Fra og med den 11. juni 2013 eller senere

Overgangsreglerne i § 4, stk. 7 – 9 giver endvidere mulighed for forhøjet pristillæg til anlægsejere, som kan siges at have disponeret i tillid til reglerne om midlertidigt forhøjet pristillæg (lovforslag L199 af 20/3/13), men som blev ændret ved ændringsforslag af 11. juni 2013. Det forudsætter, at betingelserne i overgangsreglerne er opfyldt.

Baggrund for de nye regler
Baggrunden for reglerne er at tilgodese de solcelleejere, som i sin tid havde disponeret i tillid til dagældende regler/lovforslag om mulighed for at opnå midlertidigt forhøjet pristillæg. Med samme baggrund er der indsat en overgangsregel § 4, stk. 4, hvorefter det ikke er muligt at opnå forhøjet pristillæg, hvis man er på den årsbaserede nettoafregningsordning.

Kontakt

VE-administration+4570215074Send mail
VE-administration

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.