Nyheder fra Solcelleadministration
Sidst opdateret 13. marts 2017
Nyheder fra Solcelleadministration
Læs her de seneste nyheder fra solcelleadministration
Screening af ansøgninger (6. marts 2017)
Fra den 6. marts 2017 indføres der i forbindelse med modtagelse af ansøgninger om tilsagn om nettoafregning en screening.
Se mere her
 
Ny solcellepulje åbner 1. september 2016, kl. 10.00
Det er igen muligt at søge om forhøjet pristillæg.
 
Ny Nettoafregningsbekendtgørelse (6. juli 2016)
Den 1. juli 2016 trådte en ny Nettoafregningsbekendtgørelse i kraft.
Læs mere her

Kontakt Energinet.dk, hvis du har modtaget dobbeltstøtte? (6. juli 2016)
Det er ikke tilladt at modtage dobbeltstøtte, fx både at modtage pristillæg og udnytte håndværkerfradrag.
 
Puljen lukker den 31. maj 2016 (24. maj 2016)
Private husejere, boligforeninger, udlejere og solcellelag kan frem til den 31. maj 2016 søge om at få forhøjet pristillæg til nye solcelleanlæg.

Læs mere her
Minister lukker 60/40-støtteordning til solceller (3. maj 2016)
En lovændring vil betyde, at ansøgere, der ikke har fået tilsagn om muligheden for pristillæg, inden loven vedtages, mister muligheden for at få 60/40-støtten. Energinet.dk har på kort tid modtaget flere tusinde ansøgninger.

Nyhed: Sidste frist for ansøgning om nettoafregning (9. december 2015)

Det er nu sidste mulighed, hvis du vil søge om nettoafregning for produktion fra dit solcelleanlæg eller sin husstandsvindmølle og dermed gøre brug af strømmen fra dit anlæg. Du skal have søgt inden den 31. december 2015.
 
 
Ansøgningsfrist for nettilsluttede anlæg er den 31. december 2015
Hvis du har et solcelleanlæg eller en husstandsvindmølle, som allerede er nettilsluttet eller bliver nettilsluttet senest den 31. december 2015, skal Energinet.dk have modtaget din anmodning om nettoafregning senest den 31. december 2015.

Har du fået tilsagn om forhøjet pristillæg?
Hvis du har nettilsluttet dit solcelleanlæg eller din husstandsvindmølle efter at have fået tilsagn om forhøjet pristillæg for dit anlæg, skal Energinet.dk have modtaget din ansøgning om nettoafregning senest den 31. december 2015. Du søger om nettoafregning samtidig med indsendelse af din ansøgning om afgørelse om forhøjet pristillæg.

Hvad er nettoafregning?
Du skal søge om nettoafregning hos Energinet.dk, hvis du ønsker at gøre brug af den strøm, som dit solcelleanlæg eller din husstandsvindmølle producerer. Hvis du derimod opsætter dit anlæg til ren produktion og ikke forbruger af den producerede strøm, skal du give Energinet.dk besked pr. mail til sol@energinet.dk eller brev, att.: Administration af vedvarende energi.

Hvornår er du berettiget til nettoafregning?
For at gøre brug af nettoafregning skal du være opmærksom på, at solcelleanlægget eller husstandsvindmøllen skal være 100 % ejet af forbrugeren, og anlægget skal være installeret i egen forbrugsinstallation. Læs mere om nettoafregning på her

Nettoafregningsgrupper
Når du anmoder om nettoafregning, skal du angive, hvilken nettoafregningsgruppe dit solcelleanlæg eller din husstandsvindmølle skal afregnes efter. Der er forskellige måder og tidspunkter at opgøre målinger på, fx en øjebliksafregning, en afregning på timebasis eller årsafregning. Du kan læse mere om de forskellige nettoafregningsgrupper her

Sådan søger du om nettoafregning
Du søger om nettoafregning på vores hjemmeside under ”Blanketter”. Vi anbefaler, at du søger elektronisk, hvis du har modtaget et brev fra os med dit anlægs GSRN nummer og tilhørende kode.  Du kan også søge via papirblanket, som du finder samme sted. På blanketten skal du ikke anvende kode, men påføre anlæggets GSRN nummer.
Hvad sker der, hvis jeg ikke søger?
Hvis du ikke søger om nettoafregning inden den 31. december 2015, mister du muligheden for på noget tidspunkt at gøre brug af den strøm, dit solcelleanlæg eller din husstandsvindmølle producerer. I så fald vil din netvirksomhed sørge for, at der bliver opsat en produktionsmåler, som overfører al strøm fra dit solcelleanlæg eller din husstandsvindmølle til elnettet.

Baggrundsinformation om nettoafregningsbekendtgørelsen
Du kan læse mere om reglerne i nettoafregningsbekendtgørelsen, som du finder her bekendtgørelse nr. 1112 af 18/09/2015.

Nyhed: Nye regler vedrørende ansøgning om tilsagn før projektets påbegyndelse (23. september 2015)
Onsdag den 23. september 2015 er nye regler vedrørende ansøgning om tilsagn om pristillæg og eventuelt nettoafregning trådt i kraft. Læs mere her..

Nyhed: Solcellepulje åbner den 1. oktober 2015, kl. 10.00 (4. september 2015)
Torsdag den 1. oktober 2015, kl. 10.00 åbner Energinet.dk for, at ejere til nye solcelleanlæg kan søge om støtte - et forhøjet pristillæg – for den strøm, solcelleanlægget producerer.


I alt er der 40,99 megawatt i den pulje, solcelleejerne kan søge. Det svarer i runde tal til 40.000 husstandes elforbrug. Læs mere her

Nyhed: Har du modtaget et brev fra Barselsudligning for Selvstændige?
Vi har modtaget flere opkald fra solcelleejere, der har spørgsmål til det brev, som Barselsudligning for Selvstændige har udsendt. Du skal fremsende en kopi af den godkendelse af nettoafregningsgruppe, som Energinet.dk frem-sendte til dig, da vi godkendte dit solcelleanlæg til nettoafregning.
Har du yderligere spørgsmål til indholdet i brevet, skal du kontakte Barsels-udligning for Selvstændige.
Du kan læse mere her, hvor du også finder kontaktoplysninger på Barsels-udligning for Selvstændige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhed: Vigtig information om nye regler for støtte til kommende solcelleanlæg (19. juni 2015)
I fremtiden kan du kun få støtte til elproduktion fra dit solcelleanlæg, hvis du har fået et tilsagn om mulighed for pristillæg fra Energinet.dk, inden du går i gang med dit projekt. Folketingsvalget medfører dog et vakuum i muligheden for at ansøge.

Fra 1. juli 2015 kan du som kommende anlægsejer kun få pristillæg til dit anlæg - altså støtte til den strøm, dit anlæg producerer – hvis du har søgt og fået tilsagn om muligheden for pristillæg af Energinet.dk, inden du påbegynder dit projekt. Det vil fx sige, inden du har indgået en endelig aftale om køb af dit solcelleanlæg.

Valget skaber vakuum

Lovændringen træder i kraft 1. juli 2015. Dog har folketingsvalget medført et vakuum, som gør, at kommende anlægsejere først kan søge fra forventeligt slutningen af august 2015
 
Nyhed: Nu kan du søge om det forhøjede pristillæg for underpulje 2 (11.juni 2015)
Har du fået tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg, og har du nettilsluttet dit solcelleanlæg, kan du nu søge om det endelige pristillæg.

Husk at få din installatør til at påføre dit TilsagnsID på stamdatablanketten, når dit anlæg anmeldes til din lokale netvirksomhed. Du kan læse mere her
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhed: Husk deadline for solcelleansøgninger er søndag (29. maj 2015)
Hvis du ønsker at søge om forhøjet pristillæg - særlig støtte - til et nyt solcelleanlæg, så skal du huske, at forårets ansøgningsrunde slutter søndag 31. maj ved midnat. Læs mere her.

Nyhed:  Ingen lodtrækning den 16. marts 2015 (10. april 2015)

Energinet.dk har nu behandlet alle 2782 ansøgninger om nye private solcelleanlæg fra 16. marts 2015, og det samlede antal MW holder sig lige netop under den grænse, Folketinget har vedtaget. Alle får svar med posten i løbet af et par uger. Læs mere her

Nyhed: Travlhed i forbindelse med åbning af puljer (18. marts 2015)
Mandag den 16. marts 2015 åbnede Energient.dk for ansøgninger om mulighed for forhøjet pristillæg til anlæg, der endnu ikke er etableret. Vi er nu i fuld gang med at gennemgå alle de ansøgninger, som vi modtog mandag den 16. marts 2015. Når vi ved, hvordan det ser ud med antal ansøgninger og effekt, melder vi dette ud på hjemmesiden.

 

Nyhed: Der er nu åbnet for ansøgninger om forhøjet pristillæg (11. februar 2015)

Vær opmærksom på, at ansøgning om forhøjet pristillæg efter overgangsordningerne ikke er efter først-til-mølle princippet. Det vil sige, der er ingen frist for, hvornår der indsendes en ansøgning. Der er stort pres på ansøgningssystemet, vi beder jer derfor om at have tålmodighed.

Nyhed: Nye regler for Solceller træder i kraft den 11. februar 2015 (6. februar 2015)

Klima-, Energi-, og bygningsministeriet offentliggjorde torsdag den 5. februar 2015 at de nye solcelleregler træder i kraft onsdag den 11. februar 2015.
Du kan ansøge om forhøjet pristillæg efter overgangsordningerne i de nye regler den 11. februar 2015, kl. 10.00.
 
Vejledninger til overgangsordningerne samt oplysning om, hvordan du ansøger finder du her.
 
Overgangsordningerne gæder for ejere af eksisterende anlæg, som er købt efter den 19. november 2012 .
 
Læs mere om reglerne her.
 
Nyhed: Vi arbejder på højtryk (18. december 2014)
Energinet.dk behandler mange tusinde solcelleansøgninger, og vi har derfor desværre i øjeblikket lang sagsbehandlingstid. Vi beklager, at vi ikke altid kan svare hurtigt på jeres spørgsmål, godkende jeres ansøgninger mv., og vi beder derfor om forståelse og ekstra tålmodighed.

Selv om en solcelleejer har udfyldt sin ansøgning korrekt, og sagen er fuldt belyst, går der op til seks måneder, inden vi har færdigbehandlet og godkendt sagen. Nogle sager har endnu længere sagsbehandlingstid – det er typisk sager, hvor vi har brug for yderligere oplysninger og yderligere kontakt med solcelleejeren, inden ansøgningen kan færdigbehandles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

VE-administration+4570215074Send mail
VE-administration

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.