Vejledning om forhøjet pristillæg for puljerne
Sidst opdateret 6. marts 2017
Vejledning om forhøjet pristillæg for puljerne
Her finder du vejledning i Energinet.dk’s administration af ansøgninger om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg til visse solcelleanlæg inden for en pulje

Efterårets solcellepulje lukkede den 31. oktober 2016. Det er derfor ikke muligt i øjeblikket at søge om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg. Det vides ikke om der kommer en ny solcellepulje 2017.

Energinet.dk kan give tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til visse solcelleanlæg med tilknytning til private husstande inden for en årlig pulje, forudsat betingelserne er opfyldt.

Formålet med vejledningen er at give dig et generelt overblik over reglerne særligt om ansøgningsprocessen for forhøjet pristillæg inden for puljerne i 2016. Vejledningen indeholder ikke-bindende beskrivelser af reglerne.

Guide: Sådan gør du, hvis du vil søge om tilsagn fra puljen og om forhøjet pristillæg
Trin 1: Undersøg hvilken af de fire underpuljer dit anlæg er omfattet af, da du skal angive det i din ansøgning.
Trin 2: Opfylder dit anlæg betingelserne, så læs her, hvordan du søger, og gennemgå tjeklisterne, så du sikrer dig, at du medsender al nødvendig dokumentation
Trin 3: Send din ansøgning og dokumentation eksempelvis via vores online formular
Trin 4: Afvent at du får tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg og nettoafregning
Trin 5: Hvis du får tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg og nettoafregning, kan du tilslutte dit anlæg
Trin 6: Når dit anlæg er tilsluttet, skal du søge om afgørelse om forhøjet pristillæg og nettoafregning. Læs her, hvordan du søger, og hvilken dokumentation det kræver.
Trin 7: Send ny ansøgning og yderligere dokumentation eksempelvis via vores online formular

Vær opmærksom på, at du først skal søge om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg og nettoafregning, og dernæst skal søge om at få en afgørelse om pristillæg og nettoafregning på baggrund af det opnåede tilsagn. 

Det er stadig kun muligt at søge puljen, hvis anlægget opfylder én af nedenstående anlægstyper og ikke er etableret:
 

Puljen efterår 2016 er én samlet pulje fordelt  på følgende fire anlægstyper
Anlægstype 1 - lejeboliger (afdelinger i almene boligorganisationer og udlejere af private udlejningsejendomme med flere boligenheder)
Anlægstype 2 - private personer
Anlægstype 3 - 15 solcellelav, altså solcelleanlæg ejet i fællesskab, der ikke nettoafregner, men hvor hele produktionen leveres til det kollektive elnet
Anlægstype 4 - fælles solcelleanlæg ejet af en afdeling i en almen boligorganisation, en ejerforening m.v., der nettoafregner det fælles forbrug

 Læs mere om anlægstyperne her

Hvornår kan du opnå tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg?

Energinet.dk kan give tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til elektricitet fremstillet på solcelleanlæg, som etableres og nettilsluttes inden to år efter, at Energinet.dk afgiver tilsagn efter § 47, stk. 7.

Der er en række betingelser, som dit solcelleanlæg skal opfylde for, at du kan opnå tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg.

  1. Det er en vigtig betingelse, at der på ansøgningstidspunktet er indgået aftale om køb af solcelleanlægget, som er betinget af Energinet.dk’s tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg. Har du allerede købt solcelleanlægget uden aftalen er betinget, har du fortabt retten til at søge om pristillæg inden for puljerne. Et tilbud i sig selv er ikke en aftale om køb af solcelleanlæg. 
  2. Herudover må du ikke have etableret eller nettilsluttet solcelleanlægget, før du har modtaget et tilsagn fra Energinet.dk. Solcelleanlægget skal dog nettilsluttes inden for 2 år efter afgivelse af tilsagnet.
  3. Pristillægget skal have tilskyndelsesvirkning. Det betyder, at Energinet.dk ud fra standardiserede oplysninger, og oplysninger i din ansøgning, undersøger, hvorvidt dit anlæg er berettiget til et pristillæg eller ej. Læs mere om tilskyndelsesvirkning her.

Bemærk, at din ansøgning skal være fyldestgørende, før den indgår i den rækkefølge, som Energinet.dk træffer afgørelse om tilsagn i. Følg derfor vores tjeklister for ansøgninger, inden du sender din ansøgning. Læs mere her

Pristillæg
Der er forskellige pristillæg i de fire underpuljer, og pristillæggets størrelse afhænger af:

  1. Tidspunkt for, hvornår du får dit tilsagn fra Energinet.dk
  2. type af anlæg
  3. placering af anlæg
Pristillægget ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet.
 
Læs mere om anlægstyperne her

Sådan søger du puljen

Lov og bekendtgørelse
Du kan på retsinformation finde loven med de relevante regler. Reglerne findes primært i lovbekendtgørelse nr. 1288 om fremme af vedvarende energi af 27. oktober 2016 (VE-loven) § 47, stk. 7. Find loven her.

Bekendtgørelse nr. 1114 om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere af 18. september 2015 (Bekendtgørelsen) fastsætter blandt andet nærmere regler for ny ansøgningsprocedure om pristillæg for solceller på baggrund af et opnået tilsagn fra Energinet.dk. Find bekendtgørelsen her.

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.