Køberetsordningen
Sidst opdateret 10. oktober 2016
Køberetsordningen


Når der opstilles vindmøller i nærheden af din bopæl eller i din kommune, har du mulighed for at købe andele i vindmølleprojektet.

Læs mere om køberetsordningen ved at klikke på knapperne i grafikken ovenfor eller download videnbladet om ordningen her.

Hvis du holder musen hen over knapperne i grafikken, får du vist, hvilke emner overskrifterne dækker over.

Kontakt

De Fire Vindmølleordninger+45 70 20 13 53Send mail
De Fire Vindmølleordninger

Fakta

Køberetsordningen blev indført med vedtagelsen af lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) i december 2008 med ikrafttræden i januar 2009.

 
VE-loven, og herunder køberetsordningen, er dog ændret med virkning fra 15. juni 2013.
 
Det er de nye regler, som beskrives her på hjemmesiden.
 
 
Tidspunktet for ikrafttræden af de ændringer, der vedrører § 13, som følger af § 1, nr. 5 i lov nr. 641 af 12. juni 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære havvindmøller) fastsættes af klima-, energi- og bygningsministeren, hvorfor disse ændringer ikke er indarbejdet i ovenstående lovbekendtgørelse.

Læs mere


Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.