Køberetsordningen
Sidst opdateret 10. oktober 2016
Køberetsordningen
Når der skal opstilles nye vindmøller, er vindmølleopstilleren forpligtet til at udbyde mindst 20 % af projektet til lokale borgere. Ejerandelene skal udbydes til kostpris.

Læs mere om køberetsordningen:

 

Kontakt

De Fire Vindmølleordninger+45 70 20 13 53Send mail
De Fire Vindmølleordninger

Fakta

​Køberetsordningen blev indført med vedtagelsen af lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) i december 2008 med ikrafttræden i januar 2009.
 
VE-loven, og herunder køberetsordningen, er dog ændret med virkning fra 15. juni 2013.
 
Det er de nye regler, som beskrives her på hjemmesiden.
 
 
Tidspunktet for ikrafttræden af de ændringer, der vedrører § 13, som følger af § 1, nr. 5 i lov nr. 641 af 12. juni 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære havvindmøller) fastsættes af klima-, energi- og bygningsministeren, hvorfor disse ændringer ikke er indarbejdet i ovenstående lovbekendtgørelse.

Læs mere


Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.