Vindmølleprojektoversigt
Sidst opdateret 22. maj 2015
Vindmølleprojektoversigt

 

Her på siden kan du søge i De Fire Vindmølleordningers vindmølleprojektoversigt.

 

Oversigten indeholder oplysninger om de vindmølleprojekter, som er sagsbehandlet af Energinet.dk, De Fire Vindmølleordninger, som led i værditabsordningen og køberetsordningen under lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) siden lovens ikrafttræden i januar 2009. Undtaget er dog de projekter, som efterfølgende er blevet opgivet, enten af kommunen eller vindmølleopstilleren.

 

Hvis du ønsker at få vist alle vindmølleprojekter i oversigten, klikker du blot på søgeknappen uden at foretage nogen valg.

 

Vælger du at se søgeresultatet på kort, skal du være opmærksom på, at de forskellige farver møller repræsenterer forskellige opstillingsforslag. Et vindmølleprojekt kan således have flere forskellige opstillingsmuligheder, som alle er vist på kortet, indtil kommunen vedtager ét af forslagene. Herefter vises kun det vedtagne forslag.

 

Har du spørgsmål til vindmølleprojektoversigten, kan du læse mere i vejledningen, som du finder her. Du er også velkommen til at kontakte Energinet.dk, De Fire Vindmølleordninger, på fo@energinet.dk eller tlf. 70 20 13 53.

  

 

Abonnement på ændringer i oversigten
 
Hvis du vil følge med i ændringer i vindmølleprojektoversigten, kan du tilmelde dig et abonnement på oversigten via Energinet.dk's generelle abonnementsfunktion, som findes her.
 
Hvis du har brug for yderligere information om abonnementsmuligheden, kan du læse mere her. 

 


 
Tilføjet siden:
Vælg en dato fra kalenderen.
Projekttype:
Projektnavn: Nettilsluttet (første mølle):
Opstiller: Udbud af vindmølleandele:

Kommune: Vis søgeresultat som:
     
       Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.