Værditabsordningen
Sidst opdateret 10. oktober 2016
Værditabsordningen
Værditabsordningen giver naboer til kommende vindmøller mulighed for at få erstatning for værditab på deres ejendom. Vindmølleopstilleren skal orientere om ordningen og betale et evt. værditab, som tilkendes naboen.

Værditabsordningen har eksisteret siden januar 2009, men blev ændret den 30. maj 2013. Reglerne findes i Lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1141 af 29. august 2016 (se §§ 6-12).

Om et vindmølleprojekt er omfattet af de nye eller de gamle regler afhænger af, hvornår det offentlige møde vedr. værditabsordningen, som opstilleren skal afholde, er gennemført.

Er mødet afholdt inden 1. juli 2013, gælder de gamle regler. Er mødet afholdt 1. juli 2013 eller senere, gælder de nye regler.

 

Læs mere om værditabsordningen (nye regler):

Læs mere om værditabsordningen (gamle regler):

Kontakt

De Fire Vindmølleordninger+45 70 20 13 53Send mail
De Fire Vindmølleordninger

Fakta

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et specifikt vindmølleprojekt er omfattet af de nye eller gamle regler, kan du finde oplysningen i vores oversigt over vindmølleprojekter, som findes her (se under "Yderligere info").

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.