Oprindelsesgarantier
Sidst opdateret 13. oktober 2016
Oprindelsesgarantier
Oprindelsesgarantier er, som navnet antyder, et bevis for den anvendte metode til produktion af el. Garantien stilles i form af et certifikat, som udstedes af Energinet.dk.

Systemet for udstedelsen af oprindelsesgarantier er udviklet med henblik på at fremme bestemte produktionsmetoder, ved at give disse typer en merværdi på markedet. Dette opnås ved at producenten, ud over prisen på selve elektriciteten, kan sælge sit certifikat og derved opnå en merindtjening i tillæg til den statsstøtte, som alle VE-anlæg har mulighed for at få.

Markedet for oprindelsesgarantier er separat fra det fysiske elmarked, hvilket betyder, at certifikatet ikke hænger sammen med salget af elektriciteten, men kan sælges uafhængigt at denne.

Producenten kan altså vælge at sælge certifikaterne for produktionen til den elhandler, der også rent fysisk modtager strømmen. Denne kan derefter sælge certifikaterne videre til andre aktører eller anvende certifikaterne til at bevise over for sine kunder, at den el, de modtager, kommer fra en bestemt miljøvenlig produktion. Producenten kan dog også beslutte at sælge certifikaterne til en anden elhandler, en slutbruger eller en elhandler uden for Danmarks grænser. Ligegyldig hvor mange led, certifikaterne har været igennem, er det dog kun den aktør, der er i besiddelse af certifikaterne, når perioden slutter, som har bevist, at der er leveret "strøm med klimavalg".

I Danmark kan producenter få udstedt oprindelsesgarantier for elproduktion fra vedvarende energi eller fra højeffektiv kraftvarme. Informationer og standard ansøgningsskemaer for de to typer kan ses ved at klikke på linket til venstre.

Kontakt

Bogholderi og Afregning+4570102244Send mail
Bogholderi og Afregning

Fakta

 

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.