Generelt om energiforskning
Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Sidst opdateret 27. marts 2015
Generelt om energiforskning
Energinet.dk har, som systemansvarlig virksomhed, pligt til at sørge for, at der udføres forskning og udvikling til glæde for samfundet og udviklingen af de danske energisystemer.

Energinet.dk arbejder med forskning og udvikling på flere områder. Al arbejdet har til formål at udvikle de danske energisystemer, med hovedvægt på gas og el systemerne, samt at sørge for at det danske samfund kan nyde godt af energiforskning i verdensklasse. Energinet.dk samarbejder med andre danske energiforskningsprogrammer og forskningsinstitutioner i ind- og udland. Aktiviteterne dækker også udvikling af markederne for el og gas.

Støtte til eksterne projekter
Energinet.dk yder støtte til ekstern energiforskning gennem programmerne ForskEL og ForskVE, der begge er finansieret af en såkaldt PSO, som alle elforbrugere betaler til med ca. 0,5 øre/kWh. Programmerne har begge til formål at fremme udviklingen af miljøvenlige elproduktionsteknologier til gavn for overgangen til et samfund baseret på vedvarende energi.

Egne forskningsaktiviteter
Energinet.dk har også egne energiforskningsaktiviteter. Det er ForskIN-programmet, hvor Energinet.dk iværksætter større og mindre F&U-aktiviteter til udvikling af det danske elsystem. Det sker i samarbejde med eksterne partnere og forskningsinstitutioner.

Af større projekter kan nævnes "CHPCOM", der er et udviklingsprojekt igangsat - i samarbejde med Dansk Fjernvarme, Dansk Energi og Foreningen Danske Kraftvarmeværker - for at gøre danske kraftvarmeværker i stand til at styre, kommunikere og udveksle data efter de fremtidige internationale standarder. I 2012 vil der, via brancheforeningerne, ske udvælgelse af en række værker, som bliver værter for installering og demonstration af det nye IT-udstyr. I samarbejde med disse værkers balanceansvarlige, deres individuelle IT-leverandører og den relevante lokale Netvirksomhed vil der i 2013 og 14 ske installering og test af det nye IT-system. De danske kraftvarmeværker har allerede i dag IT-systemer for kommunikation og dataudveksling med deres balanceansvarlige m.v. Disse systemer skal om få år moderniseres til nye standarder (IEC 61850 gruppen) og samtidig åbnes for også at kunne udveksle data med netvirksomhederne. For at komme på forkant vil Energinet.dk medfinansiere udviklingsarbejdet og få gennemført praktisk test og erfaringsopsamling. Mere information findes på projektets hjemmeside, klik her.

International forskning
Energinet.dk deltager i samarbejde om energiforskning både i Europa og resten af verden. Formålet er at få adgang til topforskning i international klasse og at anvende danske midler til store projekter sammen med andre lande. Samarbejdet foregår bl.a. i sammenslutninger som ENTSO-E, EU, ERA-NET, IEA, Nordisk Energiforskning og bilaterale samarbejder med forskningsinstitutioner.

Energinet.dk har, ifølge Lov om Energinet Danmark, Elforsyningsloven og Gasforsyningsloven, pligt til at udvikle energisystemerne.

Fakta

F&U
Forskning- og Udvikling
PSO
Public Service Obligation (offentlige forpligtelser)

Kontakt F&U-administrationen via
forskel@energinet.dk


Læs mere

Klik på et logo for information om det pågældende støtteprogram:
Læs mere om ForskEL her
Læs mere om ForskVE her

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.