Generelt om energiforskning
Sidst opdateret 22. december 2016
Generelt om energiforskning
Som systemansvarlig virksomhed har Energinet.dk pligt til at sørge for, at der udføres forskning og udvikling af de danske energisystemer til glæde for samfundet.

Energinet.dk har, ifølge Lov om Energinet Danmark, Elforsyningsloven og Gasforsyningsloven, pligt til at udvikle energisystemerne. Dette arbejde med forskning og udvikling foregår på flere områder. Al arbejdet har til formål at udvikle de danske energisystemer, med hovedvægt på gas- og el-systemerne, samt at sørge for at det danske samfund kan nyde godt af energiforskning i verdensklasse. Aktiviteterne dækker også udvikling af markederne for el og gas. Energinet.dk samarbejder med andre danske energiforskningsprogrammer og forskningsinstitutioner i ind- og udland.

Støtte til eksterne projekter - ForskEL
 Ekstern energiforskning bliver støttet af Energinet.dk gennem ForskEL-programmet, der er finansieret af PSO-afgiften. Programmets formål er at yde støtte til forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, der er nødvendige for udnyttelsen af miljøvenlige elproduktionsteknologier, herunder udvikling af et miljøvenligt og sikkert elsystem. Tidshorisonten for nyttiggørelse af ForskEL-aktiviteter er 10-20 år.

Egne forskningsaktiviteter - ForskIN
Energinet.dk har også egne energiforsknings- og udviklingsaktiviteter, der under en fællesbetegnelse kaldes ForskIN-aktiviteter. Programmet iværksætter større og mindre F&U-aktiviteter til udvikling af det danske elsystem med et sigte på nyttiggørelse indenfor 5-10 år. Aktiviteterne sker i samarbejde med eksterne partnere og forskningsinstitutioner.

International forskning
Energinet.dk deltager i samarbejde om energiforskning både i Europa og resten af verden. Formålet er at få adgang til topforskning i international klasse og at anvende danske midler til store projekter sammen med andre lande. Samarbejdet foregår bl.a. i sammenslutninger som ENTSO-E, EU, ERA-NET, IEA, Nordisk Energiforskning og bilaterale samarbejder med forskningsinstitutioner.

FUD strategi
Du kan læse mere om strategien for ForskEL-programmet samt Energinet.dk's interne strategi for forsknings-, udviklings- og demonstrationsaktiviteter her.

Kontakt

Hanne Storm EdlefsenForskning og Udvikling+4523338550Send mail
Hanne Storm Edlefsen

Fakta

FUD
Forskning, udvikling og demonstration

PSO
Public Service Obligation (offentlige forpligtelser)

Kontakt F&U-administrationen via
forskel@energinet.dk


Læs mere

FUD strategi 2015 (1,6 MB)


Klik på et logo for information om det pågældende støtteprogram:
Læs mere om ForskEL her
Læs mere om ForskVE her

 

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.