Hvad skete der i 2014?
Sidst opdateret 9. december 2014
Hvad skete der i 2014?
Det har været et år uden store udfordringer for gassystemet. Udviklingen i gasforsyningen gennem Ukraine har præget debatten, og der er introduceret en ny balancemodel.
gas2015gas2015
Der har i 2014 ikke været de store forsyningssikkerhedsmæssige udfordringer. Det skyldes hovedsageligt, at vinteren har været varm med dertilhørende lavt gasforbrug, og at forsyningen fra Nordsøen har været stabil,
  
Anspændt situation i Ukraine præger udviklingen
Forsyningen af gas har heller ikke været præget af den anspændte situation mellem Rusland og Ukraine, som i løbet af 2014 har præget diskussionerne om gasforsyningen til Europa. Situationen har dog alligevel fået europæisk forsyningssikkerhed på dagsordenen igen.
 
Det sker, fordi Ukraine er en af hovedpulsårerne i den europæiske gasforsyning, da meget af den russiske naturgas transporteres gennem Ukraine. Derfor følger Energinet.dk nøje de tiltag der er igangsat omkring den europæiske forsyningssikkerhed. Dette gælder eksempelvis stress-test af gasforsyningen for den kommende vinter og arbejdet omkring en ny nødforsyningsforordning. 
 
Ny balancemodel introduceret
For gasmarkedet har 2014 budt på introduktion af en ny balancemodel. Overordnet betyder den nye model, at transportkunderne skal spille en mere aktiv rolle i at balancere det danske gassystem. På den måde sikrer kunderne, at den mængde gas, der sendes ind i gassystemet, matcher forbruget bedre end i dag.
 
Den nye model betyder, at der time for time bliver holdt øje med, om der for den enkelte transportkunde er balance mellem det forventede forbrug og den mængde gas, som er sendt ind i systemet.
 
- Jeg er meget glad for, at den nye balancemodel kunne træde i kraft 1. oktober 2014. Modellen er blevet til i tæt samarbejde med vores transportkunder, og vi forventer, at modellen vil være med til at fremme likviditeten på den danske gasbørs til glæde for alle i gasmarkedet, fortæller Jeppe Danø, områdeleder for gasmarkedet i Energinet.dk.
 
Energinet.dk forventer, at transportkunderne får brug for en større grad af fleksibilitet i gasdøgnet til at opretholde en konstant balance, som de blandt andet vil kunne opnå ved at handle på gasbørsen. Det betyder, at det danske gasmarked kan blive mere likvidt og priserne holdes nede på et konkurrencedygtigt markedsniveau til gavn for både forbrugere og handlen på det europæiske marked.
 
Energinet.dk sælger halvdelen af Gaspoint Nordic
Energinet.dk og den tyske European Energy Exchange, EEX indgik i 2014 en aftale om salg af halvdelen af aktierne i den nordiske gasbørs Gaspoint Nordic til tyske European Energy Exchange, EEX. Konkurrencestyrelsen godkendte fredag den 28. november Energinet.dk’s salg af halvdelen af aktierne i gasbørsen. Også de tyske konkurrencemyndigheder har godkendt sagen, og dermed er handlen endelig og træder i kraft 1. januar 2015.​
 
Vores engagement i gasbørsen har hele tiden været begrundet i et ønske om at fremme gasmarkedet og sikre god konkurrence, og vi er nu nået til et punkt, hvor det giver god mening at samarbejde med EEX. Med EEX på banen får aktørerne i gasmarkedet fremover nye og bedre muligheder, siger Jeppe Danø. Det er en helt naturlig fortsættelse af vores strategi, at vi nu samarbejder med en stor og erfaren spiller på den europæiske scene, fortsætter han.

 

2/56

Kontakt

Jeppe DanøGassystemansvar+4523338805Send mail
Jeppe Danø

Fakta

Gas i Danmark 2015

Omkring 83 mia. m³ gas transporteres årligt fra Ukraine til de europæiske markeder. Alternative forsyningsruter til EU-landene omfatter blandt andet Nord Stream-ledningen gennem Østersøen, gasledninger gennem Hviderusland, norske forsyninger, forsyninger fra Algeriet, LNG og gaslagre. Endvidere er der en betydelig egenproduktion i EU.

Rusland forsyner 30 procent af det samlede gasforbrug i EU.

Gaspoint Nordic er den danske gasbørs, som blev introduceret i marts 2008 under navnet Nord Pool Gas.


Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.

Vores generelle kontaktinfo finder du her.