Energinet.dk har sat skub i effektiviteten
Du er her:Skip Navigation Links > Forside > GAS > Nyheder
Publiceret 17. januar 2017 kl. 12.24
Energinet.dk har sat skub i effektiviteten
Forretningsområdet Gas er den 31. oktober blevet certificeret efter de internationale Asset Management-standarder i ISO 55001:2014 og fik certifikatet overrakt i går den 16. januar. Certificeringen skaber værdi for hele samfundet.

​Som ejer af samfundskritisk infrastruktur har Energinet.dk en særlig forpligtelse til at forvalte aktivporteføljen, så vi lever op til vores interessenters forventninger og til kravene om effektiv anvendelse af ressourcerne og opretholdelse af forsyningssikkerheden. Og det er lykkedes, konkluderer auditørerne fra Lloyds Register, der har certificeret Energinet.dk.

Energinet.dk blev allerede certificeret den 31. oktober, men fik altså overrakt det officielle certifikat fra Lloyds Register i går.

Asset Management skaber værdi 

”Jeg er meget tilfreds med, at vi nu er certificerede i Asset Management. Vores medarbejdere har gjort en fantastisk indsats gennem projektet. Og det stopper jo ikke her. Asset Management handler om, at man optimerer noget, så det skaber værdi, så det er en proces, som kun lige er påbegyndt,” fortæller Torben Brabo, direktør i Gasmarked og –drift ved Energinet.dk, og han uddyber:

”I Energinet.dk arbejder vi hele tiden for at styrke vores evne til at prioritere vores indsatser i forhold til vedligehold og reinvesteringer. Det gør vi ud fra en metodisk vurdering af aktivernes tilstand og af deres kritikalitet. Vi sørger for at balancere risiciene med de operationelle og økonomiske hensyn, selvfølgelig med hensyntagen til det output, vi skal levere. På den måde sikrer vi, at vi kan fokusere vores indsats der, hvor den skaber størst værdi.”

Interessenter inddrages i udviklingen

Værdiskabelsen kan både ske i Energinet.dk selv, men der kan også være tale om en værdiskabelse hos Energinet.dk’s kunder og interessenter. Forskellige interessenter har forskellige behov og muligheder for værdiskabelse. Derfor undersøger Energinet.dk, som en del af Asset Management, systematisk alle interessenters behov og inddrager dem i forretningsudviklingen.

Energinet.dk ønsker, at arbejdet med Asset Management skal skabe økonomisk transparens, understøtte el- og gasmarkedet samt stimulere nye teknologier, blandt andet med henblik på at understøtte overgangen til et grønt energisystem.

billede af certifikatoverrækkelsen
Foto: Bernie Woods fra Lloyds Register overrakte Asset Management-certifikatet til Peter Hodal, områdeleder for Gasdrift ved Energinet.dkKontakt

Torben BraboTSO-GAS+4523338717Send mail
Torben Brabo

Fakta

  • ​Asset Management er en metodik udviklet til virksomheder, der er meget afhængige af sine anlæg og aktiver, f.eks. infrastrukturvirksomheder som lufthavne, energiselskaber, transportvirksomheder og lignende.
 
  • Asset Management defineres i ISO 55001-standarden som ”de sy-stematiske og koordinerede aktiviteter, hvorigennem en organisation optimalt og bæredygtigt styrer sine aktiver, systemer, resultater, risici og omkostninger over aktivernes livscyklus med henblik på at realisere virksomhedens strategiske mål og planer”.

    Læs mere om Asset Management-standarden her.
 
  • Forretningsområderne El og Gas er begge certificeret efter ISO 55001:2014, men har hvert sit certificeringsforløb. For El omfatter certificeringen de fysiske aktiver. For Gas omfatter den både de fysiske og ikke-fysiske aktiver.