Ledige job
Du er her:Skip Navigation Links > Forside > JOB > Ledige job > Ledige job
Sidst opdateret 24. maj 2016
Ledige job
Erfaren kommunikationsrådgiver med fokus på interessentinvolvering


Vær med til at nytænke interessentinvolvering og borgerkommunikation i forbindelse med nogle af de vigtigste infrastrukturprojekter i Danmark, som bidrager direkte til den grønne omstilling af det danske energisystem. Som vores nye kommunikationsrådgiver får du en nøglerolle i kommunikationsafdelingen, hvor du får tolv dygtige kolleger, der alle bidrager til det høje faglige niveau i virksomhedens interne og eksterne kommunikation på tværs af medier og platforme. Din nye arbejdsplads bliver på vores moderne kontor i Ballerup, men du skal regne med jævnlige rejser til hovedkontoret i Fredericia.

God kommunikation i øjenhøjde

Den grønne omstilling af det europæiske energisystem stiller store krav til vores el- og gasnet. Derfor står Energinet.dk over for en række større projekter, der skal sikre, at vi kan indpasse en stadig større andel af vedvarende energi og samtidig kan garantere, at der også i morgen er strøm i stikkontakten. Når vi graver i jorden, opstiller højspændingsledninger rundt om i landet eller lægger kabler på havbunden i farvandene rundt om Danmark, griber vi ind i en masse menneskers hverdag. Derfor er borgerkommunikation og interessentinvolvering et højt prioriteret område for vores anlægsprojekter. De, der berøres af vores arbejde, skal føle sig hørt og involveret. Det er du med til at sikre gennem kommunikationsrådgivning til en række større bynære anlægsprojekter, som vil møde stor bevågenhed i de kommende år.

Konkret betyder det, at du er med til at tegne Energinet.dk eksternt, når du i tæt samarbejde med de erfarne projektledere udarbejder interessentanalyser og lægger planer for kommunikation og interessentinvolvering - som du naturligvis også selv tager aktivt del i. I projekterne er det din fornemste opgave at kunne tage borgernes perspektiv og forstå deres forbehold, ligesom du også kan tænke nogle træk frem og se nye og alternative muligheder for involvering. Sideløbende med projekterne har du en central rolle i at udarbejde og implementere en strategi for vores interessentinvolvering og kommunikation i bynære anlægsprojekter, som er et relativt nyt fokusområde for Energinet.dk. Du har derfor stor mulighed for at sætte et solidt fingeraftryk på, hvordan vi fremover møder interessenterne i vores anlægsprojekter.

Glæd dig til at blive del af en virksomhed, hvor kommunikationen med vores mange interessenter står højt på dagsordenen. Din rolle er i høj grad at fungere som rådgiver for forretningen, hvor du bidrager til at sikre, at vores kommunikation er interessentrettet og i tråd med vores strategi. Du skal derfor kunne udfordre både i afdelingen og i projekterne, så vi altid tager godt vare på de berørte borgere. Da vi vægter personlig og faglig udvikling meget højt i Energinet.dk, kan du forvente stort fokus på din personlige og faglige udvikling.

Strategisk forståelse og erfaring med interessentinvolvering

Du har en relevant kommunikationsfaglig uddannelse på kandidatniveau kombineret med mindst 5 års erfaring fra en større organisation eller virksomhed, hvor du har arbejdet med interessentinvolvering og kommunikation i både strategi og praksis. Samtidig er det en fordel, hvis du behersker engelsk på højt niveau, ligesom det er en fordel, hvis du har en overordnet forståelse for de politiske forhold, som en virksomhed som Energinet.dk agerer i. Da du får en meget udadvendt rolle, hvor du skal tale med borgere og andre interessenter, er det vigtigt, at du trives med at være udadvendt og åben, samtidig med at du har den nødvendige robusthed til at tackle, når vores budskaber møder modstand.

Da opgaven i høj grad løses sammen med forretningen, er det vigtigt, at du har gode samarbejdsevner og kan oversætte forretningens behov til klare budskaber, som er interessante og lettilgængelige for modtagerne. Derfor er det også vigtigt, at du er lyttende og hele tiden tænker i strategisk og inte-ressentrettet kommunikation, som også giver værdi i mødet med borgerne. Som person er du nysgerrig, udadvendt, energisk og nytænkende - og er med dit solide kommunikationsfaglige fundament og din personlige gennemslagskraft i stand til at stå fast på dine anbefalinger og få opgaverne løst.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og relevante bilag via linket ”send ansøgning”, så vi har den senest 1. marts 2017. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte kommunikationschef Helle Larsen Andersen på telefon 23 33 86 85. Vi forventer at holde første samtale 13. marts 2017. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret for at skabe fair konkurrence på markedet for el og gas til gavn for forbrugerne. Vi er en selvstændig offentlig virksomhed med ca. 1000 engagerede og fagligt højt uddannede medarbejdere. Med afsæt i værdierne tillid, mod, forretningsorientering, udvikling, ansvarlighed og engagement lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.


Kontakt


Links


Fakta

Arbejdssted
Ballerup

Ansøgningsfrist
1. marts 2017

Send ansøgning

 

Spørgsmål

Har du konkrete faglige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig direkte til kontaktpersonen øverst på siden.  

Vores generelle kontaktinfo finder du her.