Nyhedsarkiv
  Du er her:Skip Navigation Links > Forside > Nyhedsarkiv
  Nyhedsarkiv
  1-10 af ca. 1.000 resultater
  26.04.2017 | ANLÆG OG PROJEKTERDrone sætter reflekser på elledninger for at forhindre svanedød
  Energinet har i dag sat de første af i alt ca. 150 reflekser på højspændingsledninger ved Dybsø Fjord. De skal forhindre, at svaner flyver ind i ledningerne og ...
  24.04.2017 | ELNy pulje for husstandsvindmøller åbner den 3. maj 2017
  Den 3. maj 2017 er det igen muligt at søge om støtte til overskydende strøm fra husstandsvindmøller.
  20.04.2017 | ELTSOerne i CCR Hansa har igangsat en høring for Fallback metode med deadline d. 15. maj
  Danske aktører skal være opmærksomme på TSO’erne i CCR Hansas høring af forslag til fallback procedurer gældende for bl.a. de dansk-tyske grænser, for det tilfæ...
  20.04.2017 | ELFælleseuropæiske regler: ENTSO-E har igangsat en høring med deadline den 12. maj 2017
  Danske aktører skal være opmærksomme på ENTSO-E’s høring af forslag til metode vedrørende prissættelse af intraday-kapacitet (cross zonal intraday capacity pric...
  10.04.2017 | ELFællesnordiske regler: Nordiske TSO'er har igangsat en høring med deadline 15. maj 2017
  Danske aktører gøres opmærksom på de nordiske TSO’ers høring af forslag til kapacitetsberegningsmetode gældende for Norden.
  07.04.2017 | EL19 TSO’er forbereder fælleseuropæisk marked for aktivering af manuelle reserver
  Europa-Kommissionens vision om Energi Union indebærer mere handel på tværs af grænser. Stor besparelse ved at balancere elnet mellem lande.
  04.04.2017 | OM OSEnerginet ændrer sin organisation – effektiv drift og tydelig opgaveopsplitning
  Flere opgaver og ansvar for statens kritiske energiinfrastruktur gør det muligt at høste synergier og effektivisere. Det skal være tydeligt for borgere og branc...
  03.04.2017 | ELEnerginet har sendt markedsforskrifterne i høring
  Efter et års erfaring med Engrosmodellen er markedsreglerne blevet evalueret og justeret.
  Energinet sendte d. 31. marts 2017 følgende markedsforskrifter i høring: • D1: Afregnin...
  31.03.2017 | ELLængere sagsbehandlingstider for støtteordninger til solcelleanlæg og husstandsvindmøller
  I forbindelse med udflytning af opgaver til Esbjerg er der en større medarbejderudskiftning end forventet. Det har indvirkning på administration af vedvarende e...
  30.03.2017 | GASEnerginet spørger gasmarkedet om ny tarifmetode
  EU Kommissionen barslede den 16. marts 2017 med den endelige version af fælleseuropæiske netregler på tariffer. Nu er det så op til de enkelte lande at udmønte ...
  1-10 af ca. 1.000 resultater