Data om energisystemet

Energinet råder over en række energidata, som vi stiller til rådighed. Nogle data er åbne for alle, mens andre kræver login.

På denne side kan du finde rådata, rapporter og statistikker.

Markedsdata

Træk markedsdata ud og sammensæt dit eget datasæt på tværs af tid, valuta og format eller mange andre parametre. Datasættet opdateres 2 gange ugentligt med seneste godkendte data. Energinet påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i datagrundlaget.

Se markedsdata
Se nøgletal og statistik for detailmarkedet for el i den seneste DataHub Markedsrapport. Rapporten er baseret på data fra DataHub og viser diagrammer for elforbruget pr. kommune, antal leverandørskift blandt de danske elkunder og meget mere.

Energidata for alle

I Energinets webportal, Energi Data Service, kan du finde CO2-signaler, data fra elmarkedet og forbrugs- og produktionsdata. Du kan få adgang til portalens datasæt via API-adgang.
Gå til energidataservice.dk
Denne adgang er åben for alle
Denne adgang er åben for alle

Graf for solceller i Danmark

Graf og statistik over energi fra solceller i Danmark (Excel)

Statistik over vindenergi i Danmark

Statistik over, hvor meget vindenergi vi har i Danmark (Excel)

Adgang til disse data kræver login
Adgang til disse data kræver autorisation via Danmarks Statistik
Adgang til disse data kræver ansøgning 

Priser på reserver

Se, hvilke reserver Energinet har købt for at sikre de nødvendige ressourcer til en stabil og sikker drift af elsystemet. Der er data på reserver på længerevarende aftaler og de seneste 8 dages resultater på dagsauktionen.

Se priser på reserver
månedsstatistik

Energinet laver en månedlig statistik over priserne på reserver. Skriv til os og få den tilsendt hver måned.

Analyseforudsætninger

Energinet benytter en række antagelser og modeller til at beregne fremtidens energiscenarier. Analyseforudsætningerne omfatter fx antagelser om fremtiden for produktionsanlæg i Danmark og danskernes kommende forbrug af el, gas og varme i 2050.

Gå til siden om analyseforudsætninger

Nord Pool

Markedsdata fra norden og de baltiske lande på elbørsen

Transparency

Energidata på ENTSO-E's informationsplatform

Elpris.dk

Sammenlign elpriser på tværs af elleverandører

Danmarks Statistik

Forbrugerdata via Forsknings-service (kræver autorisation)