Grøn skov

Energidata

Digitalisering og data om energi kan booste den grønne omstilling. Energinet stiller sikre data til rådighed for borgere - og for virksomheder og innovationspartnere, der kan bygge intelligente løsninger ovenpå energidata til gavn for vores klima.

Få en status på den grønne energi, find relevante data - og se dine muligheder nedenfor.

Udviklingen i elforbrug og -produktion

Se visualiseringer af danskernes elforbrug- og produktion måned for måned. Se elforbrug fordelt pr. kommune, boligtype eller industri - eller følg fordelingen af energiproduktion på hhv. vind, sol mv.
Gå til Energinets Detailmarkedsrapport.

Hent rådata om energi
Få adgang til data via API, byg rapporter, find datasæt etc.
Gå til Energi Data Service