Vi bestræber os på at være tydelige om vores rolle og ansvar i energisektorens værdikæde