VE-Topbillede

Mere Havvind 2030

  Ambitionen er at femdoble mængden af havvind i 2030 

Ideelle betingelser for at høste havvinden

Nordsøen, og de indre danske farvande har potentiale til at blive et grønt kraftværk - ikke bare for Danmark, men også for Europa. Frem mod 2030 skal der etableres mindst 9 GW ny havvind gennem statslige udbud. Det er nok til at sikre strøm til ca. 9 millioner husstande, som kan komme danske og europæiske forbrugere og virksomheder til gode

Energinet er, på vegne af Klima-energi-og forsyningsministeren, i gang med at lave forundersøgelser for de havområder, som Energistyrelsen har udpeget som egnede havmølleområder:  Nordsøen I, Kattegat II og Kriegers Flak II.  Nedenfor kan du klikke dig videre til de forskellige områder, du kan også se en video om det overordnede program - og du kan læse mere om, hvordan du kan blive hørt i processen.

Kontakt

Nordsøen I

Nordsøen I

Kattegat II

Kattegat II

Kriegers Flak II

Kriegers Flak II

Placering af Havvindmølleparkerne

MHV_samlet kort

 

Inddragelse af alle interesserede

Energistyrelsen og Energinet ønsker at inddrage alle interessenter og øvrige interesserede så tidligt som muligt i processen. Derfor blev der gennemført en idéhøring, hvor vi ønskede at få forslag eller ideer til miljøvurderingen af planen for Nordsøen I, Kattegat II eller Kriegers Flak II – særligt til de miljøforhold, der bør analyseres og belyses. 

Idéhøringen løb over en periode på cirka fire uger – fra mandag d. 6 marts til 31. marts 2023.

Som en del af idéhøringsfasen afholdt Energistyrelsen og Energinet drop-in møder 3 forskellige steder i landet:

  • Kriegers Flak II: Blev afholdt 16. marts 2023 på Rødvig Kro, Østersøvej 8, 4673 Rødvig, fra kl. 15-18.30.
  • Kattegat II: Blev afholdt 21. marts 2023 på Kysthotellet i Grenå, Kystvej 26, 8500 Grenå fra kl. 15-18.30.
  • Nordsøen I: Blev afholdt 23. marts 2023 på Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel, fra kl. 15-18.30

Ved møderne var det muligt at drøfte lokale forhold på tomandshånd med eksperter fra både Energistyrelsen og Energinet, såvel som man kunne få mere at vide om projekt og tidsplaner mm. 

Forundersøgelser samt fordeling af opgaver mellem myndigheder

Forundersøgelserne på havet omfatter blandt andet undersøgelser af havbunden, der skal give opstillerne et godt indblik i, hvor det er hensigtsmæssigt at etablere de enkelte møller og kabler. Forundersøgelserne indeholder også analyser af vind-, bølge- og miljøforhold, som kan have betydning for mulighederne for at etablere havvind i området.
Resultaterne af undersøgelserne vil blive offentliggjort, så de selskaber, som vil byde på at etablere havvindmølleparken, er bekendt med forholdene og de mulige risici. Energinet har også fået pålæg om at forberede etablering af nettilslutningspunkter på land for områder i Nordsøen, Kattegat og Østersøen.