Topgrafik

Presse

Vi har ansvaret for forsyningssikkerheden for el og gas. Vi sikrer, at danskerne altid har strøm i stikkontakten og gas i hanen - både i aften kl. 20.25 og i år 2025. Vi udbygger og tilpasser højspændingsnettet og det overordnede gasnet, i takt med at vi får mere vedvarende energi - vil, sol, biogas mv. - ind i energisystemet.
Her kan du downloade Energinet.dk's logo i forskellige versioner til tryk og web. Højreklik på logoet og vælg "Gem destinationen som..."